لینکستان بورس

قیمت آنلاین فلزات و نفت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  مس                                      طلا                                   یورو/دلار

مس          ---------------------------------------------------------------------------------------

           آلومینیوم                                 نيكل                                        روی

      

+ نوشته شده در  سه شنبه نهم مهر 1387ساعت 23:15  توسط  

آدرس و سایت شرکتها و کارخانجات بورسی نماد سهام (قیمت)
مخابرات ایران اخابر
صندوق سرمایه گذاری اطلس اطلس
افرانت افرا
بیمه البرز البرز
شرکت ساختمانی آ س پ آ.س.پ
سرمایه گذاری پارس آریان  آریان
صندوق سرمایه گذاری آساس آساس
صندوق سرمایه گذاری آسام آسام
بیمه آسیا آسيا
کنتورسازی آكنتور
بازرگانی آینده سازان بهشت پارس آینده
كابل‌ باختر باختر
کابل البرز بالبر
کابل سازی ایران بايكا
بیمه پاسارگاد بپاس
ایران ترانسفو بترانس
کابل سازی تک بتك
بیمه سامان بساما
پارس سویچ بسويچ
لامپ پارس شهاب بشهاب
صنایع جوشکاب یزد بكاب
کارخانجات تولیدی شهید قندی بكام
نیروگاه گازی عسلویه  بم‍پنا
موتوژن بموتو
توسعه بازرگانی آهن وفولاد میلاد بمیلا
نیرو ترانس بنيرو
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر پارتا
گسترش نفت و گاز پارسیان پارسان
بیمه پارسیان پارسيان
ایران یاساتایرورابر پاسا
ایران تایر پتاير
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان پترول
پخش البرز پخش
تولیدی لاستیک دنا پدنا
سرمایه گذاری پردیس پرديس
صنایع لاستیکی سهند پسهند
پلاستیک شاهین پشاهن
گروه صنعتی بارز پكرمان
لاستيك‌البرز پكيان
پلاستیران پلاست
پلاسکوکار پلاسك
گازلوله پلوله
مجتمع‌صنايع‌لاستيك‌يزد پيزد
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) تاپيكو
تراکتورسازی ایران تايرا
توليدتجهيزات‌سنگين‌هپكو تپكو
پمپ سازی ایران تپمپي
گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان تجار
ماشين‌آلات صنعتي تراكتورسازي‌ تراك
فيروزا تفيرو
مجتمع معادن مس تکنار تکنار
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی تكشا
کمباین سازی ایران تكمبا
تكنوتار تكنو
ماشین سازی نیرومحرکه تمحركه
توکاریل توریل
سرمايه گذاري دارويي تامين تيپيكو
توریستی و رفاهی آبادگران ایران ثاباد
بین المللی توسعه ساختمان ثاخت
سخت‌ آژند ثاژن
شرکت ساختمان اصفهان  ثاصفا
سامان گستر اصفهان ثامان
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه  ثباغ
سرمایه گذاری مسکن تهران ثتران
سرمایه گذاری شاهد ثشاهد
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ثشرق
عمران و توسعه شاهد  ثعمرا
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ثغرب
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ ثفارس
سرمایه گذاری مسکن ثمسكن
نوسازی و ساختمان تهران ثنوسا
افست چافست
بسته بندی پارس چبسپا
فیبرایران چفيبر
کارتن مشهد چكارم
کارتن ایران چكارن
صنایع کاغذ سازی کاوه چكاوه
نیوپان22بهمن چنوپا
حمل و نقل پتروشیمی حپترو
تایدواتر خاورمیانه حتايد
حمل و نقل توکا حتوكا
رهشاد سپاهان (سهامی عام ) حرهشا
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس حفارس
حفاری شمال حفاري
کشتیرانی والفجر حفجر
بانک حکمت ایرانیان  حکمت
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حكشتي
سایپا آذین خاذين
ایران خودرو دیزل خاور
آهنگری تراکتورسازی ایران خاهن
گروه بهمن خبهمن
پارس خودرو خپارس
سازه پویش خپويش
ریخته گری تراکتورسازی ایران ختراك
رادیاتور ایران ختور
قطعات اتومبیل ایران ختوقا
چرخشگر خچرخش
صنایع ریخته گری ایران خريخت
رینگ سازی مشهد خرينگ
زامیاد خزاميا
فنرسازی زر خزر
سایپا خساپا
الکتریک خودرو شرق خشرق
صنعتی دریایی ایران خصدرا
سرمايه گذاري اعتبار ايران خعتبار
مهندسی صنعتی روان فن آور خفناور
فنرسازي‌خاور خفنر
ایرکا پارت خكار
سایپادیزل خكاوه
کمک فنر ایندامین خكمك
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو خگستر
لنت ترمز ایران خلنت
نیرو محرکه خمحركه
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان 1385ساعت 13:18  توسط  

مهندسی نصیر ماشین خنصير
ایران خودرو خودرو
محورسازان ایران خودرو خوساز
داروسازی ابوریحان دابور
کارخانجات داروپخش دارو
داروسازی اسوه داسوه
البرز دارو دالبر
دارو سازی امین دامين
بیمه دانا دانا
پارس دارو دپارس
تولید مواد اولیه داروپخش دتماد
داروسازی تولید دارو دتولید
داروسازی تهران دارو دتهران
داروسازی جابرابن حیان دجابر
الحاوی دحاوی
داملران ددام
دارویی رازک درازك
داروسازی روزدارو دروز
داروسازی زهراوی دزهراوي
گروه دارویی سبحان دسبحا
داروسازی سینا دسينا
شیمی دارویی داروپخش دشيمي
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ دعبيد
داروسازی فارابی دفارا
فرآورده های تزریقی ایران دفرا
داروسازی کوثر دكوثر
کیمیدارو دكيمي
داروسازی اکسیر دلر
دارویی لقمان دلقما
صنایع پتروشیمی دهدشت  دهدشت
بانک دی دی
ایران دارو ديران
ديس شپ ديسشپ
سهامی ذوب آهن اصفهان ذوب
خدمات انفورماتیک رانفور
تجارت الکترونیک پارسیان رتاپ
کنترل خوردگی تکین کو رتكو
کارت اعتباری ایران کیش ركيش
گروه مپنا رمپنا
کشاورزی و دامپروری مگسال زمگسا
صنایع پتروشیمی زنجان زنجان
صنعت روی زنگان زنگان
سیمان آبیک سابيك
آذریت ساذري
سیمان داراب ساراب
سیمان آرتا اردبیل ساربيل
سیمان ارومیه ساروم
بانک سامان سامان
سیمان سفید ساوه ساوه
ایرانیت سایرا
سیمان باقران سباقر
سیمان بجنورد سبجنو
سیمان لار سبزوار سبزوا
سیمان بهبهان سبهان
سیمان سپاهان سپاها
پرمیت سپرمي
سیمان تهران ستران
مجتمع سیمان غرب آسیا سجام
سیمان خاش سخاش
سیمان خزر سخزر
سرمایه گذاری تدبیرگران فارس وخوزستان سدبیر
صنایع سیمان دشتستان سدشت
سیمان دورود سدور
سیمان شاهرود سرود
سیمان شرق سشرق
سیمان شمال سشمال
سیمان اصفهان سصفها
سیمان صوفیان سصوفي
سیمان غرب سغرب
سیمان فارس سفار
سیمان فارس و خوزستان سفارس
كارخانه‌فارسيت‌درود سفارود
شرکت فارسیت اهواز سفاسی
فارسیت اهواز سفاسيت
سیمان فارس نو سفانو
سیمان قائن سقاين
سیمان کارون سكارون
سیمان کردستان سكرد
سیمان کرمان سكرما
سیمان مازندران سمازن
بانک سرمایه سمایه
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی سمگا
سرمایه گذاری اقتصاد نوین  سنوین
سیمان سفید نی ریز سنير
سیمان هرمزگان سهرمز
سیمان هگمتان سهگمت
همکاران سیستم سیستم
سیمان ایلام سيلام
پتروشیمی شازند شاراك
معدنی املاح ایران شاملا
پالایش نفت لاوان شاوان
پالایش نفت تبریز شبريز
پالایش نفت بندرعباس شبندر
نفت بهران شبهرن
بین المللی محصولات پارس شپارس
نفت پاسارگاد شپاس
پاکسان شپاكسا
پتروشیمی آبادان شپترو
پتروشیمی پردیس شپديس
پلی اکریل شپلي
پارس پامچال شپمچا
پالایش نفت اصفهان شپنا
پالایش نفت تهران شتران
تولی پرس شتولي
تهران شیمی شتهران
شرکت نفت جی شجي
پتروشیمی خارگ شخارك
دوده صنعتی پارس شدوص
پالایش نفت شیراز شراز
نفت ایرانول شرانل
صنعتی رنگین شرنگي
تجهیزنیروی زنگان شزنگ
نفت سپاهان شسپا
پتروشیمی گلستان شستان
تولید سموم علف کش شسم
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان 1385ساعت 13:16  توسط  

صنایع شیمیایی سینا شسينا
پتروشیمی اصفهان شصفها
پتروشیمی فارابی شفارا
صنایع شیمیایی فارس شفارس
پتروشیمی فناوران شفن
کربن ایران شكربن
کف شكف
نیرو کلر شكلر
گلتاش شگل
کود شیمیایی اوره لردگان شلرد
لعابیران شلعاب
رنگ پارس الوان شلوان
تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی شمواد
نفت پارس شنفت
هنکل پاک وش شوش
پتروشیمی شیراز شيراز
صنایع شیمیایی ایران شيران
کشت و صنعت پیاذر غاذر
لبنیات کالبر غالبر
صنعتی بهشهر غبشهر
بهپاک غبهپاك
بهنوش ایران غبهنوش
لبنیات پاک غپاك
پارس مینو غپينو
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين غچين
خوراک دام پارس غدام
دشت مرغاب غدشت
ساسان غساسا
سالمین غسالم
پگاه آذربایجان غربی غشاذر
شیر پاستوریزه پگاه خراسان غشان
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان غشصفا
شوکوپارس غشوکو
شهد ایران غشهد
صنعتی مینو غصینو
بیسکویت گرجی غگرجي
گلوکوزان غگل
مارگارین غمارگ
تولیدی مهرام غمهرا
روغن‌ نباتي‌ ناب‌ غناب
نوش مازندران غنوش
كيوان‌ غيوان
صنایع آذرآب فاذر
ماشین سازی اراک فاراك
صنایع پتروشیمی خلیج فارس فارس
کالسیمین فاسمين
آلومتک فالوم
صنعتی آما فاما
نورد و لوله اهواز فاهواز
آلومینیوم ایران فايرا
مس شهید باهنر فباهنر
صنايع‌بسته‌بندي‌ مشهد فبستم
بسته بندی ایران فبيرا
آلومینیوم پارس فپارس
سپنتا فپنتا
جام دارو فجام
فولاد امیر کبیر کاشان فجر
جوش و اکسیژن ایران فجوش
فولاد خراسان فخاس
فولاد خوزستان فخوز
فرآوری مواد معدنی ایران فرآور
فروسیلیس ایران فروس
توليدفروموليبدن‌كرمان‌ فروم
لوله‌سازي‌اهواز فساز
گروه صنعتی سپاهان فسپا
لوله و تجهیزات سدید فسديد
ملی سرب و روی ایران فسرب
سولیران فسلير
گروه صنایع و معادن فلات ایرانیان فلات
لامیران فلامي
لوله و ماشین سازی ایران فلوله
پارس متال فمتال
آلومراد فمراد
ملی صنایع مس ایران فملي
گروه فن آوا فن آوا
گسترش صنایع انرژی آذرآب فنرژي
نورد آلومینیوم فنوال
نورد و قطعات فولادی فنورد
فولاد کاویان فوكا
فولاد مبارکه اصفهان فولاد
فولاد آلیاژی ایران فولاژ
صنایع فولاد آلیاژی یزد فولای
قندپارس‌ قپارس
فرآورده غذایی و قند پیرانشهر قپيرا
قند ثابت‌ خراسان‌ قثابت
فرآورده های غذایی وقندتربت جام قجام
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال قچار
قند قزوین قزوين
قند قهستان قستان
قند بيستون‌ قستون
قند شیرین خراسان قشرين
شكرشاهرود قشكر
شهد قشهد
قند شیروان قوچان و بجنورد قشیر
قند اصفهان قصفها
قند لرستان‌ قلرست
قند مرودشت قمرو
قند نقش جهان قنقش
قند نیشابور قنيشا
قند هگمتان قهكمت
صندوق سرمایه گذاری کاریس-سهام کاریس
پتروشیمی کازرون کازرو
تولید خاک نسوزاستقلال آباده کباده
سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان کرمان
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود کشرق
بازرگانی و تولیدی مرجان کار  کمرجان
تأمین مواد اولیه فولاد صبانور کنور
آبگینه كابگن
فرآورده های نسوز آذر كاذر
کاشی اصفهان كاصفا
باما كاما
ایتالران كايتا
ایران گچ كايگچ
معادن بافق كبافق
کاشی پارس كپارس

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان 1385ساعت 13:15  توسط  

پشم شیشه ایران كپشير
تولیدی کاشی تکسرام كترام
معدنی و صنعتی چادرملو كچاد
چینی ایران كچيني
کاشی و سرامیک حافظ كحافظ
صنایع خاک چینی ایران كخاك
معدنی دماوند كدما
کارخانجات تولیدی شیشه رازی كرازي
صنایع پتروشیمی کرمانشاه كرماشا
توسعه معادن روی كروي
سایپا شیشه كساپا
صنایع کاشی و سرامیک سینا كساوه
سرامیک های صنعتی اردکان كسرا
پارس سرام كسرام
کاشی سعدی كسعدي
ذغال سنگ نگین طبس كطبس
فرآورده های نسوز پارس كفپارس
فرآورده های نسوز ایران كفرا
شیشه قزوین كقزوي
شیشه و گاز كگاز
معدنی و صنعتی گل گهر كگل
کاشی الوند كلوند
تامین ماسه ریخته گری كماسه
معادن منگنز ایران كمنگنز
کاشی نیلو كنيلو
ورزیران كورز
تولیدی گرانیت بهسرام كهرام
شیشه همدان كهمدا
آبسال لابسا
آزمایش لازما
گروه صنعتی بوتان لبوتان
تولیدی بهمن لبهمن
پارس الکتریک لپارس
ایران پویا لپويا
گسترش صنایع پیام لپیام
توليدي‌ جام‌ جهان‌ نما لجام
لوازم خانگی پارس لخانه
پارس خزر لخزر
سرما آفرین لسرما
کارخانجات مخابراتی ایران  لکما
صنايع‌مخابراتي‌راه‌دورايران‌ لمخابر
داده پردازی ایران مداران
ایران ارقام مرقام
بیمه ملت ملت
پتروشیمی ممسنی  ممسنی
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه میدکو
بیمه میهن میهن
نساجی بروجرد نبروج
پشم‌ بافي‌ توس‌ نتوس
ایران مرینوس نمرينو
بیمه نوین نوین
نیرو سرمایه نیرو
سرمایه گذاری آتیه دماوند واتي
م .صنایع و معادن احیاء سپاهان واحیا
سرمایه گذاری البرز والبر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید واميد
بانک انصار وانصار
لیزینگ ایرانیان وايران
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان وآذر
سرمايه‌گذاري‌كارآفرين‌(هلدينگ‌) وآردل
بیمه کارآفرین وآفری
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وبانك
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) وبشهر
بانک صادرات ایران وبصادر
بانک ملت وبملت
سرمایه گذاری بوعلی وبوعلي
سرمایه گذاری بهمن وبهمن
سرمایه گذاری صنعت بیمه وبيمه
بانک پارسیان وپارس
بانک پاسارگاد وپاسار
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی وپترو
داروپخش (هلدینگ) وپخش
پست بانک ایران وپست
بانک تجارت وتجارت
توسعه شهری توس گستر وتوس
سرمایه گذاری توسعه ملی وتوسم
سرمایه گذاری پارس توشه وتوشه
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران وتوصا
سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ) وتوكا
سرمایه گذاری خوارزمی وخارزم
بانک خاورمیانه وخاور
سرمایه گذاری رنا(هلدینگ) ورنا
سرمایه گذاری سایپا وساپا
سرمایه گذاری ساختمان ایران وساخت
سرمایه گذاری سپه وسپه
گروه صنعتی سدید (هلدینگ) وسديد
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک وسكاب
بانک سینا وسينا
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال وشمال
بانک شهر وشهر
گروه صنایع بهشهر ایران وصنا
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی وصندوق
سرمایه گذاری صنعت و معدن وصنعت
شرکت اعتباری عسکریه(سهامی عام)  وعسگر
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) وغدير
بانک قوامین وقوام
تکادو  وکادو
مالی و اعتباری کوثر مرکزی وکوثر
بانک کارآفرین وكار
بانک گردشگری وگردش
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان وگستر
لیزینگ رایان سایپا ولساپا
لیزینگ صنعت و معدن ولصنم
لیزینگ خودرو غدیر ولغدر
ليزينگ‌ايران‌ وليز
بیمه ما وما
توسعه معادن و فلزات ومعادن
سرمایه گذاری ملت وملت
گروه صنعتی ملی (هلدینگ) وملي
سرمایه گذاری صنعت نفت ونفت
بانک اقتصاد نوین ونوين
سرمایه گذاری نیرو ونيرو
سرمایه گذاری ملی ایران ونيكي
شرکت ارتباطات سیار ایران  همراه
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم آبان 1385ساعت 13:14  توسط   |